צריפין – אנדרטה לחללי חיל התותחנים

האנדרטה ניצבת במחנה צריפין.
קורת אבן דמוית תותח היא האנדרטה לתותחנים. על הקורה, בתבליט אבן, הכתובת: “אשם לא כבתה”. בצד הקורה מתקן לאש תמיד. על האנדרטה אין שמות, ואינה משמשת כאנדרטה חיילית, אף שנועדה להיות כזאת בתחילתה.
האדריכלים נ’ זלוטוב וי’ לויט תכננו את האנדרטה, והיא נחנכה בשנת תשכ”ה (1955).

תותחנים מונצחים