קריית עקרון

:על האנדרטה
קריית עקרון הוקמה בסוף שנת 1948, לקראת סוף מלחמת העצמאות. שמה המקורי – כפר עקרון. בשנים הבאות סופחו אליה מעברות לעולים חדשים שהוקמו באזור, ובשנת 1963 נקבע השם הנוכחי והמקום הוכר כמועצה מקומית. ביישוב כ-10,000 איש. האנדרטה מנציחה את בני היישוב אשר נפלו בכל מערכות ישראל, ביניהם טור שלום סטאחי ממפקדת קתמ”ר, שנפל במבצע “קדש” וסמל עופר משרקי מגדוד “רשף” שנפל בשל”ג.
:תיאור האנדרטה
האנדרטה בלב מדשאה סמוך לבניין המועצה, על במה מרוצפת שלצידה דגל ישראל ומעמד ללפיד זיכרון. על הבמה נבנה בסיס בטון רבוע ומעליו נישאת לגובה כ-2.5 מטרים מנורה בעלת שלושה קנים, הבנויה מעמודי שיש. בראש כל קנה נר זיכרון. במרכז המנורה לוח ובו פרטי ההנצחה והפסוק: “ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם” (ישעיהו נ”ו, ה’). משני צידי העמוד שבבסיס המנורה מצבות מוארכות. על ראשיהן המשופעים נכתבו באותיות תבליט שחורות פרטי הנופלים.
:הקמת האנדרטה
ההנצחה ביוזמת המועצה המקומית. בוצעה ע”י משה פינגלה ונחנכה באייר תשל”ח (מאי 1978).
:דרכי הגעה
המקום נגיש לכל. קריית עקרון ממזרח לכביש 40, מדרום לרחובות. ההנצחה ברחבת בניין המועצה המקומית.
מספר הנופלים המונצחים באנדרטה – 25