קרית ים

בצומת הרחובות שד’ ירושלים ואירוס בקרית ים, מוצבים שרידי מסילת ברזל ועל הפסים מוצב תותח ייביל רכבת, ממלחמת העולם הראשונה.
התותח היה נשקו של חיל האנז”ק (אוסטרליה וניו זיילנד) שלחם בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.
תודה לצחי רימון עובד חברת “מפה” שאיתר את התותח וצילם אותו.