רחובות-אנדרטה לנופלים מהתיכון ע”ש עמוס דה שליט

כאן מונצחים הנופלים במערכות ישראל מבית הספר התיכון ע”ש עמוס דה שליט ברחובות.

האנדרטה בחצר בית הספר, על במת בטון מוגבהת בצל עצים. זהו לוח אבן גבוה ובחזיתו תבליט מתכת, במרכז התבליט טנק שתותחו המופנה מעלה משולב בלפיד זיכרון. לצידי ראש הלפיד פסוק מקינת דוד: “איך נפלו גיבורים”. סמוך לרחבת האנדרטה קיר ועליו לוחות שיש הנושאים את שמות הנופלים. בתוך בניין בית הספר יש חדר הנצחה המשמש כחדר ללימודי היסטוריה ומורשת. בחדר פרטי הנופלים ותמונותיהם.

ההנצחה ביוזמת משפחת הנופל עובד ברניץ. בוצעה בשנת 1983 ע”י הפסלת רבקה קרן.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר דה שליט, מפגש הרחובות מנוחה ונחלה וסמטת רחל ברחובות.