תל אביב-אנדרטה לנופלים מגימנסיה בלפור ומתיכון עירוני א’ לאמנויות

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל שלמדו בגימנסיה בלפור בתל אביב משנת 1931 עד 1947, עת נמכרה לעירייה, ובבית ספר תיכון עירוני א’ שהוקם במקומה מאז, תיכון שמאז 1988 הוא תיכון לאמנויות.

בחצר בית הספר, על במת בטון במרכז מדשאה שלצידה דגל ישראל, ניצב קיר עשוי בטון המעוצב כרשת חוליות, אשר מחוברות זו לזו ומונחות זו על זו. גם הבמה עליה ניצב הקיר מעוצבת כחוליה, מעין חוליית בסיס לקיר. הקיר מעוגל, כמעין חיתוך אורך של הספרה 8, ובגובה משתנה, ועל חלק מהחוליות חרוטים שמות נופלים ומועדי נפילתם, שם אחד על כל חוליה. כך מסמל הקיר את הגורל המשותף המחבר את החוליות הבודדות לשרשרת איתנה ומאפשר את המשך קיומה. על חוליה בראש הקיר ציטוט משל אמיר גלבוע: “רואה כי חזר האביב, כמו הוריק שוב אילן מן השלכת”. לפני הקיר עמוד בטון עגול ונמוך שעליו פרטי ההנצחה והפסוק: “אסַפרָה שִמך לאֶחָי” (תהילים כ”ב, כ”ג).

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר והמשפחות השכולות.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר תיכון עירוני א’ לאמנויות, רחוב שפרינצק 4 בתל אביב (סמוך לסינמטק).