תל אביב-בי”ס יסודי ביל”ו

כאן מונצחים 61 הנופלים במערכות ישראל מבית הספר היסודי ביל”ו בתל אביב, ששכן בבניין זה עד סגירתו.

על קיר בבניין הישיבה לוח זיכרון לנופלים מבית הספר ששכן כאן בעבר. הלוח בנוי משיש אדום ובמרכזו, במעין חלון, שיש לבן עליו נכתבו באותיות מתכת שמות הנופלים. בראש הלוח הכתובת: “יד לבוגרינו שנפלו על קידוש השם העם והארץ”. במרכז הכתובת סמל בית הספר, ומשני צידי הלוח נרות זיכרון.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר.

המקום נגיש חלקית, מדרגות רבות מובילות אל לוח הזיכרון. כן יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבניין הישיבה התיכונית בר-אילן, שדרות רוטשילד 124 בתל אביב (שם שכן בית ספר ביל”ו).