תל אביב-לוחות זיכרון לנופלים מבי”ס “תחכמוני”

כאן מונצחים 60 נופלים במערכות ישראל לפני קום המדינה, במלחמת העצמאות ועד מבצע קדש ב-1956, שלמדו בבית ספר יסודי ותיכון תחכמוני. בית הספר הוקם ביפו בשנת 1905, הועבר לתל אביב ושכן ברחוב לילינבלום עד סגירתו בשנות השבעים של המאה העשרים.

על שני קירות נגדיים בבית הכנסת של האולפנה קבועים שני לוחות שיש, כל אחד מהם מעוצב כלוחות הברית. על הלוחות שמות הנופלים ופרטיהם, ובמרכז כל לוח סמל צה”ל. הלוחות נקבעו ע”י אנשי בית ספר תחכמוני ששכן כאן, בראש כל לוח המילים: “יד ושם לחניכי בית הספר תחכמוני שמסרו נפשם על שחרור המולדת”, ובתחתיתו פסוק מקינת דוד: “הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים”.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית ספר תחכמוני. בוצעה ע”י צבי גרינפלד. מתוחזקת בידי אולפנת בני עקיבא.

המקום נגיש חלקית, יש לעלות במדרגות. כן יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה באולפנת בני עקיבא, רחוב לילינבלום 7 בתל אביב (שם שכן בי”ס תחכמוני).