תל חרמונית -אנדרטה לזכר חיילי גדוד 77 אנדרטת “עז”, בהם שניר שינדלר ז”ל

מקום: למרגלות תל חרמונית מדרום. צופה על עמק הבכא.

האנדרטה מורכבת מלוחות של טנק “צנטוריון” הנישאים לגובה, ומתותח טנק הניצב אנכית כאשר קנהו כלפי מעלה. למרגלותיו לוח ארד שעליו שמות 21 חללי הגדוד ביניהם סרן אברהם שניר (שינדלר) ז”ל הקש”א.

בכניסה לאתר נתונה הכתובת: “מול מאות טנקים צעדו בעוז רוחם, ידעו שכן בגופם להציל הם יכולים ישובי הגליל והגולן. העם לא ישכח, גיבוריהם  הנועזים ואת מעשי הבנים, לדורי דורות יונצחו. נפלו אך לא לשווא. יהי זכרם ברוך”.

את האנדרטה הקימו חיילי החטיבה בשנת 1974 מחלקי טנקים שנותרו במקום. לימים הוסטה למרחק של 300 מטר מהאתר המקורי.