תל פרג’

גלעד לסוללה ג’ גדוד ביסל”ת שנפלו בקרב על תל פארס.
הגלעד ניצב ממזרח לצומת ציר הנפט והכביש לתל פראס ליד מנחת המסוקים.
גל אבני בזלת, שאליו צמוד לוח שיש, מהווה גלעד לנופלים. על לוח השיש חרוטים הדברים האלה: “לזכר בנינו היקרים ששרתו בחיל התותחנים ונפלו במלחמת יום הכיפורים בבולמם את האויב הסורי. י”א בתשרי תשל”ד 7 אוקטובר 1973. מתחת לכתובת שמותיהם של 15 חיילים שנפלו בקרב. והמילים: “הונצח ע”י המשפחות”. בראש לוח השיש סמל צה”ל וסמל חיל התותחנים.
הגלעד נמצא ברחבה ועליה פגז תותח וקסדת תותחנים. לצד הרחבה דגל ישראל ודגם מוקטן של תותח.
על הגלעד חקוקים שמם של:
סמל דוד אהרון, טור ברל אושר, סג”מ יעקב אפשטיין, רב”ט שי אריאב, רב”ט רוברט ברונר, רב”ט מאיר זכריה, טור גירר חורי, סמל דוד יונה, סג”מ רוני כופר, רב”ט אהרון לביוב, טור שמעון לוין, טור כמוס סופיר, טור דורל פלדמן, סג”מ אביהו קלינגר, טור יצחק רייס זיכרונם לברכה.