עוצבת קלע דוד

יחידת רוכב שמיים

לוחמי היחידה מתלווים למפקדי הגדודים המתמרנים (חי”ר ושריון), כשהם נושאים על גבם מזל”ט ייחודי. במהלך הקרב, כשמתעורר צורך בתמונת מודיעין ממבט-על, פותחים הלוחמים את המזל”ט ומפעילים אותו כך שיהווה מעין “עיניים נוספות” לגדוד.

יחידת מיתר

מערך החימוש המונחה המדויק אחראי על הפעלת טיל ה”תמוז”. הטיל שפותח על ידי חברת רפא”ל, מאופיין ברמת דיוק גבוהה ובעוצמה קטלנית ומסוגל לפגוע גם במטרות במרחק של 25 קילומטרים.

על הטיל מותקן חיישן אלקטרו-אופטי, המהווה מעין מצלמה המעבירה תמונה בשידור חי. בעזרת החיישן ניתן לשלוט על תנועתו ולכוונה לכל אורך מסלול התעופה שלו. כך אפשר להביא לפגיעה מדויקת ביותר במטרה, גם במקרה שהיא ניידת ושינתה את מקומה לאחר השיגור.

צה”ל קלט את הטיל עוד בשנות השמונים, כחלק מלקחי מלחמת יום הכיפורים שהעלו צורך בנשק אסטרטגי להתמודדות עם דיוויזיות הטנקים של צבאות האויב.

במהלך השנים הותאם ייעוד ה”תמוז” לצרכים המשתנים של צה”ל. כך, במהלך לחימה בשטח אורבני המאופיין בצפיפות רבה ובהימצאות אוכלוסייה בלתי מעורבת, סייע הטיל בהתמודדות עם האתגר וסיפק יכולת לפגוע במדויק וללא נזק משני בחוליות קאסם, מוצבים, או כל נקודת ציון ספציפית אחרת.

בשנת 2015 נחשף טנק “הפרא”- משגר טילי תמוז מיוחד המוסווה כטנק על מנת לבלבל את האויב.

יחידת מורן

יחידה מיוחדת ומסווגת.

מידע יעודכן בהמשך