במלחמה

במלחמה

מלחמת העצמאות

מבצע קדש

מלחמת ששת הימים

מלחמת ההתשה

מלחמת יום כיפור

מלחמת לבנון הראשונה