הרמטכ”ל, רא”ל אביב כוכבי, החליט על שורה של מינויים בקצונה הבכירה של צה”ל. במסגרת סבב השיבוצים, אל”מ נרי הורוביץ ימונה לקצין תותחנים ראשי ויועלה לדרגת תא”ל. הורוביץ יחליף בתפקידו את תא”ל אבירם סלע שימונה לראש מטה זרוע היבשה. המינויים מותנים באישור שר הביטחון נפתלי בנט.

מינויים נוספים:

תא”ל אבי גיל ימונה לראש חטיבת תורה והדרכה באגף המבצעים.

אל”מ גיא גולדפרב ימונה למפקד בסיס חיפה ויועלה לדרגת תא”ל.

סא”ל שי רחמים ימונה לראש מחלקת תכניות מבצעיות במנהלת טרנספורמציה דיגיטלית באגף התקשוב ויועלה לדרגת אל”מ.