הסתיים מבצע ״שומר החומות״
הצלחות גדולות לצה״ל
ופגיעה נרחבת ומשמעותית באויב.

החטיבה הופעלה עם גדוד 55, סוללה מגדוד 402, גדוד 405 ת״פ ויחידת רוכ״ש בהפעלה רחבה למשימות בכל הגזרות במיקוד לפד״ם. מפקדת החטיבה בפעילות של כמעט שבועיים ברציפות.

נסכם באופן מסודר, נתחקר ונלמד מההפעלה.

חשוב לי כאן ועכשיו
להביע הערכה עצומה
למפקדים וללוחמים, למטה המבצעי, לכלל החיילים בחטיבה בסדיר ובמילואים
שפעלו באופן רציף, מקצועי ואיכותי במיקוד מבצעי, תוך הפעלת עוצמת אש רלוונטית וחשובה-
מעל 4000 פגזים, מעל 400 שעות טיסה של רוכ״ש, הפעלה של סד״כ אוירי במשימת חטיבת האש, וסגירות מעגלים רבות וחשובות.

בעיקר פעולה ערכית של חתירה למגע ולניצחון.

ישר כח לכולם.