התותחן‭ ‬החדש

בשנה האחרונה עברה עוצבת שלהבת האש אינספור תהפוכות ושינויים שהפכו אותו לאגד מוביל ומשמעותי בחת"ם בפרט ובצה"ל בכלל. מפקד האגד, אל"מ רמי אבודרהם, מסביר על התפיסה החדשה הנקראת "רוח אחרת"

מאת‭ ‬אל”מ‭ ‬רמי‭ ‬אבודרהם‬‬     2016/08/30 - 14:55:30

חלקכם כנראה שומעים את השם “עוצבת שלהבת האש” לראשונה. אחרים חושבים ודאי על אגד המילואים בשם זה, אלא שבסיס ההכשרה – ביסל”ת – אוחד עם אגד המילואים והפך לאגד סדיר, במחנה שבטה המוכר. כך, במה שהיה בית הספר לתותחנות שדה, מעבר למשימת ההכשרה המשמעותית שהתקיימה בה שנים רבות, קיבלה היחידה משימה אופרטיבית – חשובה לא פחות.
את השינוי באגד מובילה תפיסת “רוח אחרת”. העיקרון בתפיסה זו היא הדואליות בין הכשרה איכותית למוכנות מבצעית. משימת היסוד של האגד הינה ההכשרה, אך ההכשרות השונות חיות במתח שבין ההכשרה למבצעיות. מתח זה יכול להתנגש, אך לא בהכרח – המונח “מקצועי בהקשר מבצעי” מתייחס למקצועיות הנדרשת מהלוחמים והמפקדים בהכשרות, בראיית המשימה. ההכשרה כולה משתנה כדי להיות רלוונטית, איכותית ומוכנה לשטח. העיסוק באפקטיביות ההכשרה קיים עכשיו יותר מתמיד, בגלל ההקשר המבצעי בגדודים השונים באגד.
בבסיס תפיסת “רוח אחרת” חמש ליבות. הראשונה, ליבת התפיסה המקצועית – שינוי תרבות בהסתכלות על ממד האש, רלוונטיות האש לתמרון, לכוחות ולהשתנות האויב, בהתבסס על החיבור לסביבה המבצעית (תמרון, מודיעין, איסוף, שו”ב ואמל”ח). ליבה נוספת היא ליבת תפיסת ההפעלה המבצעית – מימוש הייעוד ומעבר לאגד אש סדיר. השלישית היא ליבת התפיסה הארגונית – תרבות  ביצוע ועמידה ביעדים ומשימות לאור מטרה ומהות, תוך קיום חתירה עיקשת ותמידית לשיפור, הישגיות וביצוע בסטנדרט של איכות ותקן ביצוע. בנוסף אליהן ישנה ליבת תפיסת הדמות והזהות – “התותחן החדש” – הטמעת דמות וזהות התותחן: בניית הבסיס הערכי,  המקצועי והפיקודי. הליבה האחרונה היא ליבת תפיסת ההדרכה – הכשרה איכותית מבוססת רצף (“שרשרת הערך” – קשר ומעבריות בין ההכשרות השונות), אשר בליבת ההכשרה המפקד והמדריך ה”כשיר להכשיר”, כמעצב מרכזי בסטנדרט ואיכות ההכשרה. מבוסס סביבת הדרכה ומאמנים ובראיית דור ה-Z.
השינויים  הנובעים מהליבות השונות מתרחשים בכלל ההכשרות. ללא יוצא מן הכלל, החל מהטירון ועד לדרג הקצונה. השינוי הראשון שאנו רואים הוא בהכשרת התותחן – מעתה אמרו “לוחם תותחן”. נבנה “מסלול לוחם” בן שמונה חודשים, במהלכו עובר הלוחם הכשרה הבסיסית והכשרה מתקדמת (בבא”ח ובגדוד האימון המתקדם).
זוהי הכשרה המשכית ששמה דגש על פיתוח בשלושה צירים מרכזיים: (א) מקצועי – המקצועיות כתותחן שזורה במקצועיות כלוחם והקורס המקצועי מתקיים לצד הכשרת הרובאי, עד כדי הכשרת רובאי 04 ולא 03 כפי שהיינו רגילים בעבר. (ב) דמות – חיזוק דמות התותחן הלוחם ותפיסת הלוחם בחיל. (ג) איתנות – חיזוק איתנות פיזית ומנטלית בראיית התפקיד בגדוד ובבט”ש, אבל תמיד בהסתכלות קדימה לתפקיד במלחמה בגזרה הצפונית.
שלושת הצירים באים לידי ביטוי בכלל ההכשרה, בדגש על “אירועים מעצבים” משמעותיים לאורכה, שלבסוף ייצרו “תותחן חדש” שיהפוך למפקד טוב יותר ובסוף – לקצין האש החדש.
בעוד גדוד האימון המתקדם הופעל כבר ב”צוק איתן” וב”שמש חורפית”, גדוד המפקדים רק אוחד עם גדוד 451 (גדוד מיל’ מעוצבת שלהבת האש המקורית) והפך לגדוד תותחנים סדיר וכבר במחזור הראשון לשינוי זה הוקפץ הגדוד, כלומר הכשרת המפקדים, לעשרה ימים לתגבור באיו”ש, במהלכו חיסל מחבל כחלק מניסיון פיגוע. עצם הפעילות המבצעית מביא לשטח מפקד מחובר יותר למשימה, מפקד שחווה ולמד להתמודד עם משימות כאלו. בנוסף, הוכנס לקורס פרק הכולל למידה של הסביבה הטקטית במהותה, הבנת הסביבה המבצעית לדרגי הפיקוד, גם לטובת המפקדים העתידיים בחיל הנדרשים לכך וגם בראיית קורס הקצינים בבה”ד 1.
השינוי האחרון בו נעסוק הוא בהכשרת הקצינים. הכשרת הקצינים עברה גם היא שינוי משמעותי, ואותו “יסוד” אותו חווינו חלקנו כבר לא נראה כפי שאנו זוכרים. ההכשרה הנוכחית נקראת הכשרת “קצין האש” – והיא נובעת מההבנה כי קצין האש נדרש להיות גורם מקצועי, יוזם, רלוונטי ומסייע לניצחון מתוך ראיית הפעלת האש כתחום מרכזי ומשמעותי ביבשה. האש הופכת למוטיב מרכזי בהכשרת הקצונה בחיל התותחנים ובהכשרות הקצונה הקרבית בכלל היבשה וכך ענף “קצינים” הפך ל”ענף תקיפה וסיוע אש”. במסגרת פיתוח הכשרת הקצונה, כלל הקצינים מוכשרים לתפקיד הקש”א בפרק הראשון של הקורס (שאורכו כשישה שבועות) וכך נוצר מכנה משותף לכלל הקצינים בחיל התותחנים, ולאחריו הם מתמחים בתפקידם הייעודי – בעמדה (קני או מנתץ), ברוכ”ש או ממשיכים בהתמחות הקישור. גם בפרק העמדה תפקיד הקצין לא נותר על קנו ואנו נמצאים בעיצומו של תהליך בו מועצם תפקיד המפל”ג בעמדה, ובכלל ההכשרות באגד המפל”גים “עולים” על הצוות, צוות המפל”ג מציב את הסטנדרט לפלגה כולה והוא הראשון בתנועה ובירי. בקורס הקצינים עצמו נעשה תהליך של פיתוח ציר דמות וציר מנהיגות, לצד השינויים המקצועיים שהוזכרו, כחלק מתהליך משמעותי לעיצוב דמות הקצין בחיל בעבודה משותפת עם האגדים.
חשוב לציין שבנוסף לגדודים הקיימים באגד, ייקלט בו גם גדוד רקטי במילואים, לצד סוללת רומח סדירה והאגד יתפקד כאגד אש.
השינויים הללו מתבצעים במטרה אחת – ליצור את התותחן החדש: דמות וזהות ללוחם התותחן, עד להפיכתו לקצין – בסיום ההכשרה הלוחם/המפקד יהיה דמות אידיאלית שניתן להתגאות בה. בליבת הרעיון, אנו רוצים למצות סד”כ מפקדים ולוחמים איכותי – בחירום ובבט”ש.
עלינו להביא את החיל קדימה – רלוונטי, נחוש ועוצמתי מתמיד!