העמותה והחיל שלחו לקראת החג חבילות שי להורים אלמנות ויתומים של חללי החיל בסיוע קבוצת בית אל וקבוצת בר הפצות בראשותו של עידו ברגמן בברכת שנה טובה.

תגובות המקבלים

מכתב תודה בית אל- שי למשפחות

מכתב תודה עידו ברגמן- שי למשפחות

חיה בידריס

בברכה 

 

עמותת יד לתות

 

חי