רוכב שמים – דור ב’

עד סוף החודש צפוי להיכנס לשימוש מבצעי בזרוע היבשה דגם משופר של המל"ט "רוכב שמיים", שיספק תמונה מודיעינית מלאה בזמן אמת לכוחות בשטח

מאת: מוריה בן יוסף     2013/11/05 - 12:08:05

בשנה זו מוקמת יחידת ‘רוכב שמיים’ כשלב נוסף לקראת הקמת אגד נכטב”ם ביבשה. תחום זה צובר תאוצה וממקם את חיל התותחנים כ’חיל האוויר של היבשה’.
“במערך החימוש המדויק: אנו מתקדמים ליכולות חדשות שכבר בוצעו בחיל.

“במערך הקישור: השנה נכנסה לכל קש”א חי”ר מערכת ‘עמית’ על גבי איכון. מערכת זו תפשט את עבודת הקש”א בבקרת אש ותשפר את הדיוק, המהירות והמקצועיות ברישום שטח באש, טיווחים ובקרת אש יעילה.
“במערך האיכון: אנו בפני מהפיכה שתתבצע השנה. אכן, הקמנו יחידת איכון סדירה חדשה. יחידה זו תכיל בתוכה סוללת ר”ז )מכ”מ רב זרועי(, סוללת נוריות, פלגת L.C.M.R , פלגת מטאורולוגיה ותחום ה’מאמין בריבוע’. המכ”ם העיקרי שיפעל בזירה הוא מכ”מ ר”ז – מכ”מ זה משדרג באופן משמעותי את מערך הנוריות. השדרוג מתבטא בטווחי האיכון, סיווג הירי, מהירות ודיוק. למכ”ם יכולת גילוי ואיכון של מספר איומים בו זמנית.

יכולת זו הביאה אותי לאחרונה להחליט על הטלת האחריות לרישום שטח באש על הדרג היורה. יחידת איכון זו תדע לשרטט לדרג הנפרס תמונת מצב מהימנה, מקיפה ומדויקת של תמונת התמ”ס בכלל הגזרות הפעולה של צה”ל. הקמת יחידת האיכון מהווה לבנה נוספת בהתעצמות מקיפה בכלל המערכים בחיל התותחנים תוך התאמת חתו”ל, ההכשרות, האימונים, בתי הספר, הכשירויות, והמדדים ליכולות ולתפיסת ההפעלה החדשות. “מערך שו”ב )שליטה ובקרה(: השנה נטמיע את מערכת ‘שדר חם’ ביחידות ‘עוצבת גולן’. בשנה הבאה נעשה כזאת ב’עוצבת האש’ וכן הלאה, בכלל מערך הסדיר והמילואים. בסד”כ עיקרי הוסבו כבר מפקדות האגדים והמפג”דים לצי”ד )צבא יבשה דיגיטלי(. שו”ב זה מאפשר לכוחות האש להיות בקיאים בתמונת המצב המודיעינית, האג”מית, המשאבית וכולי, ולהיות חלק אינטגראלי בשדה הקרב היבשתי ומול זרועות האוויר והים בעתיד”.