בחודש ינואר 2020 התקיים תרגיל לגדוד “נמר” כחלק מתקופת האימון הגדודית בצאלים.

הגדוד , שהינו גדוד קני (מפעיל תומ”ת) מסכם תקופת אימון משמעותית בתרג”ד מגוון הנועד לשמור על כשירות הלוחמים ולהכינם ליום פקודה בכל מתאר וזירה.

התרגיל, החל במתאר דרומי, ביום הראשון החל בדילוג גדודי על הכלים בסימן מוכנות לחירום בגזרה הדרומית של הארץ. המתווה הדרומי כלל דילוג גדודי והבנת תמונת מצב מודיעינית של המפקד, תרגולי תחמושת ואירוע רב נפגעים הנועד לשמור על כשירות רפואת הגדוד.
התרגיל מקבל תפנית ביומו השני.
ממתווה דרומי ותרגול חירום  בגזרה הדרומית של ארצנו, הגדוד נאלץ להתמודד עם  במעבר חד לתרגול מתווה צפוני. הגדוד תורגל בכשירות, מוכנות, אש ופריסת הכוחות גם במתאר צפוני על מנת להכין את הלוחמים לכל זירה ולכל תרחיש, אקט מפקדים רגלי במתווה ניווט בשטח כפרי של האויב, ירי תותחים מסוגים שונים- אש לחילוץ, אש במסלולים גבוהים וכינון ישיר למטרות קבועות מראש. לוחמי הגדוד הותקלו  במשימות אש שונות ועמדו בהן בהצלח, זאת תוך כדי מזג אוויר סוער והפכפך שהפך את התרגיל אף למאתגר עוד יותר.