אל"מ  דן חירם (קלפטר)
(1957-1961)

קצין תותחנים ראשי 1957-1961

1925 – נולד בצ’כוסלובקיה.
1934 – עלה לארץ ישראל. הצטרף לארגון ה”הגנה”.
1940-1946 – הצטרף לחיל התותחנים בצבא הבריטי.
1948 – מפקד סוללה בפיקוד הצפון.
1949-1950 – מ”מ קצין תותחנים ראשי.
1953 – השתתף בצוות ההקמה של בית הספר הבין זרועי לפיקוד ומטה.
1957-1961 – קצין תותחנים ראשי.
1961 – נספח צה”ל באנגליה ובסקדינביה.
1964 – יועץ שר הביטחון לחימוש.
1967 – יועץ ארטילרי לאלוף טל. מנהל המשק והמנהל בשטחים המוחזקים.
1981 – מנהל חברת “נתיבי – אילון”.

 

בסוף מערכת “קדש”, מתאימות לשני סוגי קרב: א. קרב הגנה. ב. קרב הבקעה מתוכנן מראש. ולכן יש צורך לבנות תורת לחימה חדשה ומודרנית, שתתאים לתורות הלחימה החדשות שהונהגו, באותם הימים, בחילות צה”ל המתפתחים.

 

בימי כהונתי הוכנסו לחיל שיטות עבודה חדשות הכוללות:
א. פריסת תותחים מהירה – הפריסה הנהוגה היום בגדודים, התפתחה בגדודי השדה, לאחר מבצע “קדש”, ואין פריסה כזו, באף אחד מחילות העולם. פריסה זו, הפכה חלק אינטגרלי ממהלך האימונים בגדודי הסדיר והמילואים.
ב. שיטות מדידה וטיווח חדישות – ביטלתי את שיטות המדידה והטיווח, שהיו נהוגות עד תקופתי, כיוון שהשיטות התאימו לימי מלחמת העולם השנייה.
ג. עדכונים תקופתיים על חידושים – בתקופת כהונתי הנהגתי את פקודות הקתמ”ר, שתפקידן לעדכן את המערך בחידושים שהונהגו, מדי פעם בפעם. בתקופה זו יצא ו פקודותך הקתמ”ר הראשונות,
שכן באותה תקופה מהירות ההתחדשות היתה בקצב התקדמות השריון. שיטות חדשות אלה גרמו למהפכה בצה”ל – בכלל ובחיל התותחנים בפרט. מאחורי המהפכה, עמד רעיון התפעול המהיר והטיווח המדוייק, המתבצע תוך דקות מספר.