תא"ל שמואל רשף (פישר)
(1986-1989)

 

1965 – גיוס לצה”ל לעתודה האקדמית
1968 – סיום קורס קציני חת”מ
1968 – ע. ק. הדרכה מת”פ צפון
1969-1971 – מסו”ל וקמב”ץ בגד’ 334
1972 – קורס מדידות מתקדם בצבא ארה”ב
1972-1973 – ק. אג”מ א.א. 7030
1973-1974 – סמג”ד 334
1974-1975 – ק. אג”מ מת”פ צפון
1975-1976 – בית הספר לפיקוד ומטה
1976-1978 – מג”ד 334
1978-1979 – מפקד קורס קציני חת”מ
1979-1980 – קורס מתקדם בארה”ב
1980-1982 – מפקד בית הספר לתותחנות
1982-1984 – מפקד תותחנים פיקוד צפון
1984-1985 – מכללה לביטחון לאומי
1985-1986 – ראש מחלקת תורת הלחימה במה”ד
1986-1989 – קצין תותחנים ראשי
1990 – שחרור מצה”ל.