לאות ולעדות

כי סגן אהוד אבירן (אברמסון)
מ.א 470578
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-9 ביוני 1967, בעת קרב ההבקעה ברמת הגולן, שרת סגן אהוד אברמסון כקש”א בגדוד שריון, שתקף לעבר קלעה. בשעת הלחימה נפצע, לא פונה והמשיך בבצוע משימתו. נוסף לכך, סייע בחילוץ ובפנוי פצועים, באזור מוכה אש ובארגון היחידה בתום הקרב.