לאות ולעדות

כי סמל עמוס אהרונוף
מ.א 967187
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש מפקד האגד

תיאור העיטור

בליל 20 באוקטובר 1973 בגדה המערבית של תעלת-סואץ, הופגזה סוללת-התותחים בה שירת סמל עמוס אהרונוף. ממטחי ה”קטיושות” נפגעו רבים מחיילינו וזחליליות-תחמושת נדלקו והתפוצצו. למרות ההפגזה הכבדה חילץ סמל עמוס אהרונוף אחד מחייליו שנפגע, כשהוא נושא אותו על גבו, עד שיצאו משטח האש. במעשיו אלה גילה סמל עמוס אהרונוף אומץ-לב ואחוות לוחמים.