לאות ולעדות

כי סמל בני אוסטר
מ.א 488906
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

ביום 19 באוקטובר 1973 הופגזה יחידתו של סמל בני אוסטר שעמדה לצלוח את התעלה; עקב ההפגזה הכבדה נפגעה אחת ממשאיות התחמושת והחלה להתפוצץ, כשהיא מסכנת משאיות תחמושת נוספות. תחת אש כבדה, פינה סמל בני אוסטר שהיה נהג מיכלית סולר, את המשאיות שחנו בקרבת המשאית הבוערת אל המעוז הסמוך. במעשה זה גילה סמל בני אוסטר אומץ לב, קור רוח ותושייה.