לאות ולעדות

כי תא"ל שמעון בן דוד
מ.א 328680
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

במלחמת יוה”כ שימש סא”ל שמעון בן-דוד בתפקיד מפקד יחידה ארטילרית באזור תעלת-סואץ כשהוא מפעיל את הארטילריה של כוחותינו באופן מושלם. ב- 14 באוקטובר 1973 נפצע, אך סירב להתפנות. ב-17 באוקטובר 1973 נפצע שנית ושוב סירב להתפנות. סא”ל שמעון בן-דוד פונה רק לאחר הפסקת האש. במעשיו אלה גילה סא”ל שמעון בן-דוד אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה.