לאות ולעדות

כי סרן ארנון בן עמי
מ.א 987720
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש הרמטכ"ל

תיאור העיטור

ביום 6 באוקטובר 1973 שהה עדיין סגן ארנון בן-עמי בחו”ל. בשמעו על הקרבות חזר לארץ הצטרף לגדוד בתפקיד קצין סיוע ארטילרי, יום לפני הפריצה למובלעת ברמת הגולן.
הוא השתלב במהירות ביחידה והצטיין במהלך הקרבות. בתפקידו זה דאג לקבל סיוע רציף ליחידה תוך סיכון עצמי בתנאים של הפגזה קשה. הוא המשיך להלחם גם לאחר שנפצע.
במעשיו אלה גילה סרן ארנון בן-עמי רוח-התנדבות, אומץ-לב ותושיה.