לאות ולעדות

כי סגן שלמה גור (גורביץ)
מ.א 2033911
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

ביום 22 באוקטובר 1973 במרחב מחנות “אבו-סולטן” שבגדה המערבית של תעלת-סואץ, הפעיל אחד האגדים הארטילריים שלנו סוללת תותחי-שלל. סגן שלמה גורביץ היה באחד מהצוותים המאולתרים. תוך-כדי הירי התלקחה רשת-ההסוואה, ואחת ממשאיות התחמושת החלה לבעור. סגן שלמה גורביץ קפץ על גורר-תותחים, הניע אותו, רתם אותו למשאית הבוערת והצליח להרחיקה מהסוללה; דקות ספורות לאחר שניתק את המשאית היא התפוצצה. במעשה זה הציל סגן שלמה גורביץ חיי-אדם וגילה אומץ-לב, קור-רוח ותושיה.