לאות ולעדות

כי סגן דן גלברד (גל)
מ.א 
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת

עיטור המופת

תיאור העיטור

תיאור המעשה: בחודש מארס 1969, באיזור קנטרה, פקד סגן דן גלברד על סוללה ארטילרית, תחת הפגזה כבדה של האוייב.לאחר שנפגע ונותק הקשר לצוותים, התרוצץ ביניהם בעת ההפגזה, והמשיך להפעיל את סוללתו ביעילות רבה. פינה פצועים ודאג לטיפול בהם. עם גבור אש האוייב ביקש, וקיבל רשות לדלג. סוללתו ביצעה את הדילוג תחת אש כבדה והוא המשיך לפעול מעמדתו החדשה, תוך דקות אחדות.