לאות ולעדות

כי סגן שלמה גל (גודלביץ)
מ.א 290387
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש
במלחמת סיני

עיטור העוז

תיאור העיטור

ביום ה-10 באוקטובר 1956, בעת הקרב על משטרת קלקיליה, שימש סגן שלמה גודלביץ כקצין תותחנים קדמי ליד כוח החסימה. בהיות הכוח מכותר תחת אש אוייב, ולאחר שמפקד הכוח נפצע קשה, המשיך סגן שלמה גודלביץ לכוון את אש תותחיו לקירבה הבלתי אמצעית של מוצב, שעליו התבסס הכוח, בתנאים קשים ביותר, תוך קור רוח ושקט נפשי. בזה הצליח לגרום אבידות לאויב ולמנוע ממנו הסתערות על המוצב, עד שהגיע כוח החילוץ למקום.