לאות ולעדות

כי טוראי יעקב דואניס
מ.א 970826
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-7 ביוני 1967, בעת שסוללת המרגמות הכבדות, בה שימש טוראי יעקב דואניס קשר, הופגזה על יד האוייב, יצא טוראי יעקב דואניס לתקן את קו הטלפון שנותק. הוא ביצע תפקידו למרות שראה שחברו, טוראי נסים זעירא ז”ל, נהרג בעת ביצוע פעולה זו.