לאות ולעדות

כי טוראי שמעון דרור (צרור)
מ.א 338234
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-7 ביוני 1967, שירת טוראי שמעון צרור כנהג זחל”מ ביחידה, שתקפה לעבר קנטרה. תוך כדי לחימה, נפצע בידו וברגלו. טוראי שמעון צרור המשיך בביצוע תפקידו ופונה רק בגמר הקרב.