לאות ולעדות

כי סמל שלמה וייצמן
מ.א 476201
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-21 באפריל 1969, בהפגזת אוייב על עמדת התותחים, בה שירת סמל שלמה וייצמן, פגע רסיס בערימת חומר נפץ הודף והדליקה. הדליקה סיכנה את חיי האנשים בסביבה ואת אחד התותחים. סמל שלמה וייצמן הרחיק את התותח המתנייע מחוץ לטווח סכנה ואירגן את פעילות הכיבוי תחת אש אוייב.
במעשיו אלה סיכן סמל שלמה וייצמן את חייו, כדי להרחיק את הסכנה מאנשיו ומהתותח.