לאות ולעדות

כי סמל אורן וינטרגרין
מ.א 5051652
מילא תפקידו
בפעילות מבצעית

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

במהלך מבצע “דין וחשבון” בלט סמל אורן וינטרגרין כתותחן מצטיין ביחידתו, ביצע עבודתו לאורך כל תקופת המבצע למופת, עודד את חבריו והיה הרוח החיה בסוללה.