לאות ולעדות

כי סמל בוריס וכטרמן
מ.א 2097009
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-22 באוקטובר 1973, שימש סמל בוריס וכטרמן נהג תומ”ת ברמת הגולן. סוללת התותחים היתה בפריסה כאשר נפתחה עליה אש ארטילרית של הסורים. מאש האוייב נפגעו תותחני אחד הצוותים ואש אחזה בזחלילית התחמושת של הצוות. סמל בוריס וכטרמן התנדב לנהוג בזחלילית הבוערת, ולהוציאה אל מחוץ לעמדה.
משנטש את הזחלילית הבוערת הבחין בקרבת מקום בצוות תומ”ת אשר עלול היה להפגע מהתפוצצות הזחלילית הוא הזהיר את הצוות עלה על התומ”ת והרחיקו בנהיגה ממקום הסכנה במעשיו אלה גילה סמל בוריס וכטרמן קור רוח, אומץ לב ואחוות לוחמים למופת.