לאות ולעדות

כי טר"ש ניסים (סמי) זעירא ז"ל
מ.א 971684
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-6 ביוני 1967, שימש טוראי נסים זעירא ז”ל, קשר בסוללת מרגמות כבדות. הסוללה ספגה אש נגד סוללתית וקו הטלפון אליה נותק. טוראי נסים זעירא ז”ל, קפץ תוך הפגזה ממחסהו ורץ לתקן את הקו. הוא נהרג מפגיעה ישירה, תוך כדי עבודתו.