לאות ולעדות

כי טוראי עזרא פיטשון
מ.א 966246
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת במלחמת ההתשה
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ביום ה-1 ביולי 1970, בגזרת תעלת-סואץ, עסקו ארבעה חיילים וביניהם טור’ עזרא פיטשון, בהנחת גדרות מעבר לסוללת העפר של המעוז. תוך כדי עבודה עלה אחד החיילים על מוקש ונפצע כתוצאה מההתפוצצות. טור’ עזרא פיטשון וסג”ם ברוך זלץ רצו אל הפצוע כדי לחלצו. בדרכם עלה סג”ם ברוך זלץ על מוקש ונפצע קשה ואילו טור’ עזרא פיטשון נפצע קל מרסיסים. טור’ עזרא פיטשון יחד עם טור’ אברהם דרדרי חילצו את הקצין הפצוע משדה המוקשים והעבירוהו במהירות לבונקר המוצב. את מעשהו ביצע למרות היותו פצוע, מול עמדות האויב ובידיעה ברורה כי הוא נמצא בשדה מוקשים.