לאות ולעדות

כי טוראי פנחס לייבוביץ ז"ל
מ.א 0195283
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש
במלחמת סיני

עיטור העוז

תיאור העיטור

במבצע “קדש”, בקרב על אבו-עגילה, לאחר שנשקו האישי לא פעל, נתקל בעמדה שסיכנה את התקדמות המחלקה. בלי לקבל פקודה מפורשת, התקרב טוראי פנחס לייבוביץ לעמדה וחיסל אותה ברימונים.