לאות ולעדות

כי סגן יצחק מלאך
מ.א 986889
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב- 9 במארס 1969, באיזור קנטרה, פקד סגן יצחק מלאך על יחידה, בעת שהופגזה קשות על-ידי האוייב. לאחר שנפגע ונותק הקשר, המשיך להפעיל את חייליו ע”י צעקות, תוך התרוצצות ביניהם. תחת אש כבדה על מכונית תחמושת, נהג אותה בעצמו, וחילק תחמושת נחוצה. פעולת יחידתו נמשכה ברציפות.