לאות ולעדות

כי סגן אילן (איוון) גרוס
מ.א 
מילא תפקידו
במלחמת ששת הימים

צל"ש מח"ט

תיאור העיטור

סגן אילן גרוס שימש כקצין עמדת מרגמות. בתאריך 8 ביוני 1967 במהלך הקרב ירתה הסוללה שלו שהיתה ליד קיבוץ חולתה 800 פצצות במשך שש שעות. עמדות הסורים היו קרובות ונורתה על הסוללה אש נ”ס יעילה שגרמה להרוגים ופצועים. על דבקותו במטרה צויין סגן אילן (איוון) גרוס בצל”ש מח”ט גולני.