לאות ולעדות

כי סמל עובדיה דוד
מ.א 466552
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש מפקד האגד

תיאור העיטור

ביום 14 באוקטובר 1973 שימש סמל עובדיה דוד כנהג תומ”ת. בעת הפגזה נפגעה עמדת התומ”ת של סמל עובדיה דוד, החנ”ה שלידו החל לבעור ואנשי הצוות תפסו מחסה. סמל עובדיה דוד זינק לתא הנהג והצליח להרחיק את התומ”ת כשלושה מטרים מהעמדה. לאחר מכן עבר לתא הלחימה של התומ”ת והרחיק מתוכו חומרים דליקים. תוך כדי פעולתו זו נכווה בפניו. במעשי אלה גילה יוזמה, קור רוח ודבקות במשימה. , מפקד אגד ארטילרי אב תשל”ז אוגוסט 1977