לאות ולעדות

כי סמ"ר בהגאת תותרי
מ.א 7726817
מילא תפקידו

צל"ש מפקד אוגדה

תיאור העיטור

ביום חמישי, י”ג במרחשוון תשע”ד, 21 באוקטובר 2013, חדר מחבל על טרקטור עמוס במטען נפץ, למוצב “רמה” שבו שהה הגדוד. רב- טוראי בהגאת נתקל במחבל בזמן שטיפל ברכב ברחבת החימוש. רב- טוראי בהגאת זיהה את המצב והתעשת במהירות. יזם, חתר למגע ופעל מעבר למצופה מחייל תוך סיכון אישי- הכול כדי למנוע הוצאה לפועל של הפיגוע ואובדן חיים של חבריו ליחידה. רב- טוראי בהגאת תותרי הפגין במעשיו אחריות אישית ואומץ לב הראויים לציון.