לאות ולעדות

כי סמ"ר ראובן קאפח
מ.א 2142613
מילא תפקידו

צל"ש מפקד האוגדה

תיאור העיטור

סמ”ר ראובן קאפח קיבל את צל”ש מפקד האוגדה על פעילותו באוגוסט 1977 בה כיבה שריפה שאחזה בטנק במוצב צה”ל ואיימה לפוצץ מצבור תחמושת גדול.