לאות ולעדות

כי סמל ששון ערבה
מ.א 414069
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

בליל ב-20 באוקטובר 1973 בגדה המערבית של תעלת-סואץ, הופגזה סוללת-התותחים בה שימש סמל ששון ערבה כנהג נגמ”ש. רבים מחיילינו נפגעו ממטחי ה”קטיושות”, וזחליליות-תחמושת נדלקו והתפוצצו. למרות ההפגזה הכבדה יצא סמל ששון ערבה מהנגמ”ש הגיש עזרה לנפגעים ופינה פצועים.
במעשה זה גילה סמל ששון ערבה אומץ-לב ואחוות לוחמים.