לאות ולעדות

כי רב"ט ברג פייבל
מ.א 959592
על דביקות במטרהוקור רוח נוכח פני האויב
במלחמת ששת הימים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

ביום ד’, 11 בינואר 1967, בעת תקרית האש עם האויב הסורי בגזרת נוטרה, שימש רב”ט פייבל ברג בצוות תותח שהוצב בעמדת אש. לפי פקודה, שיתק בצורה יעילה 3 עמדות אויב.
בהמשך התקרית נפצע מפקד הצוות מאש האויב ורב”ט פייבל ברג חבש את מפקדו ורץ תוך הפגזת אש של האויב לקדם את זחל”מ הפינוי.
במעשה זה גילה רב”ט פייבל ברג דביקות במטרה וקור רוח נוכח פני אויב.