לאות ולעדות

כי סגן משה פינקס
מ.א 947954
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-26 ביוני 1970, בשעת פעולה מבצעית, הונחתה על סוללתו של סגן משה פינקס אש יעילה שכתוצאה ממנה החלו חיילי הסוללה להפגע בזה אחר זה. מיד כשקיבל פקודת דילוג מן העמדה, אירגן ופקד סגן משה פינקס על הדילוג. בו בזמן החל מפנה בעצמו, מתוך העמדה הבוערת, כלי רכב שנהגיהם נפגעו בלי להתחשב בתחמושת המתפוצצת סביבו. הוא חזר פעמים אחדות לשטח ולעמדה הבוערת כדי לוודא שלא נשארו נפגעים שלא פונו. בכך הציל חיי אדם, נשק וציוד.