לאות ולעדות

כי סגן יהודה פיקמן ז"ל
מ.א 988056
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-8 בספטמבר 1968, בזמן תקרית ארטילרית באיזור התעלה בקנטרה, שימש סגן יהודה פיקמן ז”ל קצין- תצפית. עם תחילת הירי הארטילרי, נפגעה עמדתו. למרות האש הקשה, שנורתה לעבר עמדתו, המשיך סגן יהודה פיקמן ז”ל לטווח את האש הארטילרית שלנו, עד אשר נפגע בפגיעה ישירה ונהרג.