לאות ולעדות

כי רב"ט מיכאל צוברי
מ.א 2166089
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש מפקד האגד

תיאור העיטור

במלחמת יוה”כ שימש רב”ט מיכאל צוברי כנהג משאית-תחמושת. באחת מנסיעותיו הותקף על-ידי מטוסי “מיג”, וגלגלי רכבו נפגעו והתפוצצו. על אף הפגיעה המשיך בנסיעתו והביא את התחמושת לעמדה. במשך כל ימי הלחימה התנדב רב”ט מיכאל צוברי לכל משימה ובכלל זה להעביר אספקה למעוז החוף הצפוני בעת המצור. בהתנהגותו זו העלה את המורל בקרב צוותי התותחים. במעשיו גילה רב”ט מיכאל צוברי רוח התנדבות וקור רוח.