לאות ולעדות

כי סמל שאול קוניוק
מ.א 2042769
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-9 במרץ 1969 בגיזרת תעלת סואץ שימש טור’ קוניוק שאול כנהג מטל”ר. סוללתו הופגזה קשות ע”י האוייב. כשניתנה פקודה לדלג לעמדה אחרת נסע בשטח חשוף לאש נק”ל של האוייב, כשהוא נאחז בהגה הרכב תוך הרכנת גופו הצידה אל מחוץ לרכב. בכך הוא הדריך את הנהגים האחרים לעשות כמוהו ולנסוע בעיקבותיו. המטל”ר שלו נפגע והחל בוער. יחד עם רב”ט אריה קליין כיבה טור’ שאול קוניוק את השריפה, חילץ את המטל”ר וגררו אל מחוץ לשטח הנתון באש. במעשיו אלה גילה טוראי שאול קוניוק אומץ-לב הראוי לשמש מופת.