לאות ולעדות

כי סמל בנימין קידר (קלינמן)
מ.א 300383
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-8 ביוני 1967, מזרחית לקנטרה, שימש סמל בנימין קידר (קלינמן), קשר בזחל”מ הפיקוד. בהסתערות על היעד, הפעיל מקלע לטווחים קצרים ביותר. בגלל הצורך בהנמכת הכלי נשאר חשוף חצי גוף, לאש אוייב. סמל בנימין קידר נפגע בכובע הפלדה וכן נפגע המקלע שאותו הפעיל.