לאות ולעדות

כי רב"ט אריה קליין
מ.א 2016909
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-9 במרס 1969, בגזרת תעלת סואץ , שימש רב”ט אריה קליין כנהג מטל”ר. סוללתו הופגזה קשות על ידי האויב . כשניתנה פקודה לדלג לעמדה אחרת , נהג את המטל”ר שלו , תחת אש נק”ל של האויב. אחד המטלר”ים נפגע והחל בוער. יחד עם טור’ שאול קוניוק כיבה רב”ט אריה קליין את השריפה ואחרי כן החל לפעול , ביוזמתו שלו , לחילוץ המטל”ר . הוא קשר כבל גרירה למטל”ר הפגוע וגרר אותו, תחת אש האויב , אל מחוץ לשטח הנתון לאש.