לאות ולעדות

כי רב"ט שלמה סקלאי
מ.א 318913
מילא תפקידו

צל"ש אלוף פיקוד

תיאור העיטור

בתאריך 21 ביולי 1961 בעת אימונים פרצה שריפה בתותח מתניע. סגן לויט אשר היה בקרבת מקום בשמעו התפוצצות רץ לתותח אשר בער וגילה חייל שראשו בוער. בעזרתו של רב”ט שלמה סקלאי כיבה את השריפה שאחזה בחייל, הוציאו ממקום הסכנה ובכך הציל את חייו. לאחר המעשה ניסה סגן לויט להכנס לתא הלחימה של התותח הבוער כדי להניעו ולהוציאו מחוץ למוסך בו סיכן את שאר הכלים.