לאות ולעדות

כי רב"ט אברהם פרציגר
מ.א 
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

רב”ט אברהם פרציגר שימש איש צוות תותחנים במלחמת יום הכיפורים. במהלך התקפת טילים על הסוללה שלו מערבית לתעלה סייע בחילוץ אנשי צוות שנפגעו מהטילים. במעשיו אלה הציל חיי אדם.